Xem thực đơn

Khai vị - Rau

Khai Vị

Súp Tôm

50.000 /bát
75.000 /đĩa
75.000 /đĩa
75.000 /đĩa
75.000 /đĩa
150.000 /đĩa

Khai Vị

Súp Cua

50.000 /bát
75.000 /đĩa
120.000 /đĩa

Khai Vị

Khoai Chiên

35.000 /đĩa

Khai Vị

Ngô Chiên

35.000 /đĩa
85.000 /đĩa
75.000 /đĩa

Khai Vị

Súp Bào Ngư

95.000 /đĩa

Khai Vị

Súp Hải Sản

50.000 /bát

Món Mặn

Ăn Mặn

Ba Chỉ Hấp

80.000 /đĩa
200.000 /đĩa

Ăn Mặn

Cà Muối

15.000 /bát
120.000 /đĩa
80.000 /đĩa
20.000 /đĩa

Ăn Mặn

Trứng Rán

50.000 /đĩa
200.000 /đĩa
80.000 /đĩa
120.000 /đĩa

Hải Sản

Cá Mú Đỏ

Cá Mú Đỏ

Cá Hồi

Cá Hồi

Ốc - Sò

Tu Hài

Cá Bơn Hàn Quốc

Cá Bơn Hàn Quốc

Ốc Sư Tử

Ốc Sư Tử

Giá tuỳ thời điểm

Ngao - Bàn Mai

Ngao Hoa

Giá tuỳ thời điểm

Cá Song

Cá Song

Giá tuỳ thời điểm

Sò Dương

Móng Tay

Cua Hoàng Đế

Cua Hoàng Đế

Bạch Tuộc

Bạch Tuộc

Giá tuỳ thời điểm

Cá Mặt Quỷ

Cá Mặt Quỷ

Ốc - Sò

Ốc Hương

Giá tuỳ thời điểm

Ngao - Bàn Mai

Ngao Trắng

Giá tuỳ thời điểm

Cá Bống Bớp

Cá Bống Bớp Rim Tiêu

Bào Ngư

Súp Bào Ngư

Cá Tầm

Cá Tầm

Ốc - Sò

Vòi Voi

Bào Ngư

Cháo Bào Ngư

Cơm - Canh - Cháo - Mì - Miến

Cơm - Canh - Miến - Cháo

Cơm Trắng

30.000 /bát

Cơm - Canh - Miến - Cháo

Canh Cua Đồng

60.000 /bát

Cơm - Canh - Miến - Cháo

Cháo cá

100.000150.000 /bát

Cơm - Canh - Miến - Cháo

Miến Xào Cua

200.000 /đĩa

Cơm - Canh - Miến - Cháo

Cháo Hải Sản

100.000150.000 /bát

Cơm - Canh - Miến - Cháo

Cháo Hàu

100.000150.000 /bát

Cơm - Canh - Miến - Cháo

Canh Chua Cá Hồi

100.000 /bát

Cơm - Canh - Miến - Cháo

Miến Xào Hải Sản Thập Cẩm

150.000 /đĩa

Cơm - Canh - Miến - Cháo

Cơm Rang Hải Sản

150.000 /đĩa

Cơm - Canh - Miến - Cháo

Miến Xào Tôm

150.000 /đĩa

Cơm - Canh - Miến - Cháo

Cháo Ngao

100.000150.000 /bát

Cơm - Canh - Miến - Cháo

Cơm Rang Trứng

100.000 /đĩa

Cơm - Canh - Miến - Cháo

Canh Ngao Chua Cay

100.000 /bát

Cơm - Canh - Miến - Cháo

Mì (Miến) Xào Hải Sản

120.000 /đĩa

Cơm - Canh - Miến - Cháo

Miến Xào Ghẹ

150.000 /đĩa

Cơm - Canh - Miến - Cháo

Cháo Tôm

Tin tức - Sự kiện