Xem thực đơn

Khai vị - Rau

75.000 /đĩa
75.000 /đĩa

Khai Vị

Khoai Chiên

35.000 /đĩa
95.000 /đĩa
75.000 /đĩa
85.000 /đĩa
75.000 /đĩa
95.000 /đĩa

Khai Vị

Súp Hải Sản

50.000 /bát

Khai Vị

Ngô Chiên

35.000 /đĩa
120.000 /đĩa

Khai Vị

Súp Tôm

50.000 /bát
150.000 /đĩa

Khai Vị

Súp Cua

50.000 /bát

Khai Vị

Súp Bào Ngư

75.000 /đĩa

Món Mặn

Ăn Mặn

Cà Muối

15.000 /bát

Ăn Mặn

Trứng Rán

50.000 /đĩa
120.000 /đĩa

Ăn Mặn

Ba Chỉ Hấp

80.000 /đĩa
200.000 /đĩa
200.000 /đĩa
120.000 /đĩa
80.000 /đĩa
80.000 /đĩa

Ăn Mặn

Dưa Muối

20.000 /đĩa

Hải Sản

Cá Mặt Quỷ

Cá Mặt Quỷ

Ốc - Sò

Tu Hài

Mực - Bạch Tuộc

Mực Trứng

Giá tuỳ thời điểm

Ngao - Bàn Mai

Ngao Hoa

Giá tuỳ thời điểm

Cá Trình

Cá Trình

Cá Lăng

Cá Lăng

Ngao - Bàn Mai

Ngao Trắng

Giá tuỳ thời điểm

Bạch Tuộc

Bạch Tuộc

Giá tuỳ thời điểm

Ốc - Sò

Ốc Hương

Giá tuỳ thời điểm

Sò Dương

Móng Tay

Giá tuỳ thời điểm

Ốc - Sò

Vòi Voi

Cá Tầm

Cá Tầm

Cua Hoàng Đế

Cua Hoàng Đế

Hàu Sữa

Hàu Sữa

Cơm - Canh - Cháo - Mì - Miến

Cơm - Canh - Miến - Cháo

Mì (Miến) Xào Hải Sản

120.000 /đĩa

Cơm - Canh - Miến - Cháo

Miến Xào Ghẹ

150.000 /đĩa

Cơm - Canh - Miến - Cháo

Cơm Rang Hải Sản

150.000 /đĩa

Cơm - Canh - Miến - Cháo

Cơm Rang Trứng

100.000 /đĩa

Cơm - Canh - Miến - Cháo

Cháo Tôm

Cơm - Canh - Miến - Cháo

Canh Ngao Tơi

60.000 /bát

Cơm - Canh - Miến - Cháo

Miến Xào Hải Sản TC

150.000 /đĩa

Cơm - Canh - Miến - Cháo

Cháo Ngao

100.000150.000 /bát

Cơm - Canh - Miến - Cháo

Cháo cá

100.000150.000 /bát

Cơm - Canh - Miến - Cháo

Canh Cua Đồng

60.000 /bát

Cơm - Canh - Miến - Cháo

Miến Xào Cua

200.000 /đĩa

Cơm - Canh - Miến - Cháo

Canh Ngao Chua

100.000 /bát

Cơm - Canh - Miến - Cháo

Cháo Hải Sản

100.000150.000 /bát

Cơm - Canh - Miến - Cháo

Miến Xào Tôm

150.000 /đĩa

Cơm - Canh - Miến - Cháo

Canh Chua Cá Hồi

100.000 /bát

Cơm - Canh - Miến - Cháo

Cháo Hàu

100.000150.000 /bát

Tin tức - Sự kiện