Xem thực đơn

Khai vị - Rau

Khai Vị

Súp Cua

50.000 /bát
75.000 /đĩa

Khai Vị

Súp Bào Ngư

Giá tuỳ thời điểm
95.000 /đĩa

Khai Vị

Súp Hải Sản

50.000 /bát

Khai Vị

Khoai Chiên

35.000 /đĩa
75.000 /đĩa
150.000 /đĩa

Khai Vị

Súp Tôm

50.000 /bát
85.000 /đĩa
75.000 /đĩa

Khai Vị

Ngô Chiên

35.000 /đĩa
75.000 /đĩa
75.000 /đĩa
75.000 /đĩa

Món Mặn

120.000 /đĩa
80.000 /đĩa

Ăn Mặn

Cà Muối

15.000 /bát

Ăn Mặn

Ba Chỉ Hấp

80.000 /đĩa
80.000 /đĩa
200.000 /đĩa
120.000 /đĩa
200.000 /đĩa

Ăn Mặn

Trứng Rán

50.000 /đĩa

Ăn Mặn

Dưa Muối

20.000 /đĩa

Hải Sản

Ngao - Bàn Mai

Ngao Trắng

Giá tuỳ thời điểm

Bạch Tuộc

Bạch Tuộc

Giá tuỳ thời điểm
Giá tuỳ thời điểm

Ốc - Sò

Ốc Hương

Giá tuỳ thời điểm
Giá tuỳ thời điểm

Ghẹ

Ghẹ

Giá tuỳ thời điểm

Cá Song

Cá Song

Giá tuỳ thời điểm

Cá Trình

Cá Trình

Giá tuỳ thời điểm

Cá Bơn Hàn Quốc

Cá Bơn Hàn Quốc

Giá tuỳ thời điểm

Ngao - Bàn Mai

Ngao Hai Cùi Hấp Xả

Giá tuỳ thời điểm
Giá tuỳ thời điểm

Cá Tầm

Cá Tầm

Giá tuỳ thời điểm
Giá tuỳ thời điểm
Giá tuỳ thời điểm

Ngao - Bàn Mai

Ngao Hoa

Giá tuỳ thời điểm

Mực - Bạch Tuộc

Mực Trứng

Giá tuỳ thời điểm

Cá Mú Đỏ

Cá Mú Đỏ

Giá tuỳ thời điểm

Cá Mặt Quỷ

Cá Mặt Quỷ

Giá tuỳ thời điểm

Cá Lăng

Cá Lăng

Giá tuỳ thời điểm

Cá Hồi

Cá Hồi

Giá tuỳ thời điểm

Ốc - Sò

Tu Hài

Giá tuỳ thời điểm

Hàu Sữa

Hàu Sữa

Giá tuỳ thời điểm

Cua Hoàng Đế

Cua Hoàng Đế

Giá tuỳ thời điểm
Giá tuỳ thời điểm

Cơm - Canh - Cháo - Mì - Miến

Cơm - Canh - Miến - Cháo

Cơm Rang Trứng

100.000 /đĩa

Cơm - Canh - Miến - Cháo

Canh Cua Đồng

60.000 /bát

Cơm - Canh - Miến - Cháo

Cháo Hải Sản

100.000150.000 /bát

Cơm - Canh - Miến - Cháo

Canh Ngao Chua

100.000 /bát

Cơm - Canh - Miến - Cháo

Mì (Miến) Xào Hải Sản

120.000 /đĩa

Cơm - Canh - Miến - Cháo

Cháo cá

100.000150.000 /bát

Cơm - Canh - Miến - Cháo

Miến Xào Ghẹ

150.000 /đĩa

Cơm - Canh - Miến - Cháo

Cháo Ngao

100.000150.000 /bát

Cơm - Canh - Miến - Cháo

Cháo Hàu

100.000150.000 /bát

Cơm - Canh - Miến - Cháo

Miến Xào Hải Sản TC

150.000 /đĩa

Cơm - Canh - Miến - Cháo

Canh Chua Cá Hồi

100.000 /bát

Cơm - Canh - Miến - Cháo

Miến Xào Tôm

150.000 /đĩa

Cơm - Canh - Miến - Cháo

Cơm Trắng

30.000 /bát

Cơm - Canh - Miến - Cháo

Cháo Tôm

Giá tuỳ thời điểm /bát

Cơm - Canh - Miến - Cháo

Cơm Rang Hải Sản

150.000 /đĩa

Cơm - Canh - Miến - Cháo

Miến Xào Cua

200.000 /đĩa

Tin tức - Sự kiện